Assessoria Laboral
Assessoria Laboral Fiscal i Comptable Reus Eliseu Colilla Sanchez - Graduat Social Reus - Tarragona - Assegurances - Comptabilitat - Disseny Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019

- Assessorament sobre la normativa laboral que afecta a la seva empresa.
L'assessorem en la tramitació d'alta de la seva empresa així com en l'alta i baix al Règim General de Treballadors Autònoms.

- Tramitació d'altes, confecció del seu contracte i dels seus treballadors a la Seguretat Social.

- Estudi de bonificaciones i subvencions dels contractes dels treballadors a la Seguretat Social.

- Procediments sancionadors per faltes comeses pels seus treballadors.

- Expedients d'acomiadament objectius per causes econòmiques i productives.

- Expedients de regulació temporal de reducció, suspensió de jornada o d'acomiadaments col·lectius.

- Gestions davant la inspecció de treball, conciliacions laborals.

- Procediments davant el Jutjat de lo Social.

- Elaboració del seu conveni col·lectiu de la seva empresa.

- Gestió del seu Pla d'Avaluació de Riscos Laborals.