Assessoria Comptable
Assessoria Laboral Fiscal i Comptable Reus Eliseu Colilla Sanchez - Graduat Social Reus - Tarragona - Assegurances - Comptabilitat - Disseny Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019


- Elaboració de la seva comptabilitat amb la documentació aportada, que processem i analitzem per optimitzar la seva gestió.


- Estudi i assessorament de la seva comptabilitat.


- Estudi, valoració dels costos i despeses de la seva empresa.


- Exposició gràfica anual i valoració comparativa i previsió de resultats, tancament de l'exercici.


- Impostos de Societats i Comptes Anuals, amb sessió pràctica del seu contingut desenvolupant els seus diferents comptes analitzant els mateixos en sessió gràfica.